Tarım Sigortası


Tarım Sigortaları
Devlet Destekli Tarım Sigortaları - TARSİM
 
Başak, 100 yılı aşan tecrübesiyle uluslararası sigorta firması olarak Türkiye'de de tarım sigortalarında üreticilere sunduğu ürün ve hizmetleriyle öncü olmaya devam ediyor.
 
Ekonomiye can veren tarım sektöründe üreticileri desteklemek, geçim kaynaklarında meydana gelecek riskleri güvence altına almak ve tarımsal üretimleri esnasında karşılaşabilecekleri muhtemel zararları telafi etmek amacıyla Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) ile çiftçilerimizin daima yanında, yakınında bulunmaktadır.
 
Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile
 
Açık alanlarda yetiştiriciliği yapılan her türlü bitkisel ürünler,
Örtü altı sistemlerinde yetiştirilen ürünler, cam-plastik örtü, teknik donanım ve sera konstrüksiyonu ile yüksek tüneller,
Büyükbaş süt veya erkek besi sığırları ile koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar,
Deniz ve iç sularda modern kültür balıkçılığı yöntemleri ile yetiştirilen su ürünleri,
Hindi, devekuşu, yumurtalık ve etlik (broiler) tavuklar ile civciv gibi kanatlı kümes hayvanları,
Aktif (arılı) ve plakalı arı kovanları
 
teminat altına alınır.
 
 
TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kayıt Şartı
 
Devlet destekli tarım sigortalarından yararlanabilmenin temel şartı; ürün, arazi ve hayvan varlıklarına ilişkin işletme kayıtlarının ilgili kayıt sistemlerinde güncel olmasıdır. Çiftçilerimiz Bakanlığın vermiş olduğu sigorta prim desteğinden ve diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için ÇKS, TÜRKVET, SKS ve AKS gibi kayıt sistemlerine kayıtlı olmak zorundadır.
 
Bitkisel Ürünler ve Araziler: Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
Cam veya Plastik Seralar: Örtü Altı Kayıt Sistemi (ÖKS)
Büyükbaş, Küçükbaş Hayvanlar: Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET)
Su Ürünleri: Su Ürünleri Kayıt Sistemi (SKS)
Arılar ve Kovanları: Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)
Kanatlı Kümes Hayvanları: Kapalı Sistem, biyo güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış işletmeler  
 
Poliçe Teslimi, Risk Analiz İşlemleri ve Teminat Süreleri
 
Açık alanlarda yetiştiriciliği yapılan bitkisel ürüne ve bölgeye göre değişmekle birlikte, TARSİM tarafından bildirilen poliçe kabul dönemlerinde yapılan başvurularda aynı gün poliçe yapılabilmekte ve üreticilerimize teslim edilebilmektedir.
 
Sera, Kümes, Su ürünleri, Arı Kovanı, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat sigortaları ile poliçe kabul dönemleri dışında yapılan bitkisel ürün sigorta başvurularında her halükarda işletmede ve üretim alanında risk analizi yapılmakta, risk analiz işlemlerinin tamamlanması sonrası olumlu sonuçlanan başvurular  sigorta yapılmaktadır. Risk analiz işlemleri sonucunda, TARSİM tarafından sigortalanması uygun görülmeyen ürün, işletme, tesis ve riskler sigorta edilmez.
 
Bitkisel ürünlerde teminat süresi sonu; ürünün hasat dönemi ile sınırlıdır. 
Sera, Büyükbaş Süt ve Küçükbaş hayvanlar, Su ürünleri ile Arı Kovanları 1 YIL süreyle,
Büyükbaş Besi Hayvanları 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerde,
Kümes Hayvanları ise kanatlı hayvan cinsine ve yetiştiricilik amacına bağlı olarak teminat süresi uygulanır.
 
Devletin Sigorta Prim Desteği
 
Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı TC Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sigortalı adına TARSİM'e ödenmektedir. Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
 
DEVLET DESTEĞİ ORANLARI
 
Sigorta Ürün ve Teminat Grupları Prim Desteği
Bitkisel Ürün Sigortaları (Dolu ve Diğer Ek Teminatlar) %50 
Bitkisel Ürün Sigortaları (Don Teminatı) %66,6  (2/3)
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları (Süt ve Besi) 50%
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları (Koyun ve Keçi) 50%
Sera Sigortaları 50%
Kümes Hayvanları Sigortaları 50%
Su Ürünleri Hayat Sigortası 50%
Arı Kovanı Sigortaları 50%
 
 
Devlet Destekli Tarım Sigortaları Ürünleri ve Sigortalanan Riskler
 
Bitkisel Ürün Sigortaları: Dolu ana riski ile birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kalite kaybı ek riskleri paket halinde, ayrıca meyvelerde isteğe bağlı don riski (Kalite kaybı, dolu riskinin neden olduğu kaliye kaybını).
Sera Sigortaları: Dolu ana riski ile birlikte, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ile sel ve su baskını ek riskleri paket halinde, ayrıca sigortaya kabul şartları uygun bulunan seralarda isteğe bağlı fırtına ve hortum riski.
Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: Teminat dahilinde meydana gelen hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afetler vb. nedenle ölüm, itlaf ve zorunlu kesimler ile birlikte süt hayvanlarında yavru atma ve yavru ölümü.
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları: Teminat dahilinde meydana gelen hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afetler vb. nedenle ölüm, itlaf ve zorunlu kestirmeler.
Kümes Hayvanları Hayat Sigortaları: Teminat dahilinde meydana gelen hastalık, kaza, yangın, zehirlenme, doğal afetler vb. nedenle toplu ölüm, itlaf ve zorunlu kesimler.
Su Ürünleri Sigortaları: Teminat dahilinde meydana gelen hastalık, kirlenme, zehirlenme, kaza, doğal afetler vb. nedenle  toplu ölümler ve fiziksel kayıplar.
Arı Kovanı Sigortaları: Fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, nakliye, sel ve su baskını riskleri.