Nakliyat Abonman


Nakliyat Abonman
 
Taşınan emtialarına sigorta yaptırmak isteyen müşteriler, emtianın kara, deniz, demir ve hava yolu ile taşınması sırasında karşılaşacağı risklere karşı önceden belirlenen fiyat ve şartlarla teminat alabiliyor.
 
Abonman sözleşmesi, sevkiyat zamanını önceden bildirme zorunluluğu olmaksızın teminat sağlıyor. Bu sözleşme, sevkiyat bildirimli olabileceği gibi sigortalının bir yıl boyunca yapacağı toplam sevkiyat tutarı üzerinden tek poliçe yapmasına da imkân veriyor.
 
Yanıcı ve parlayıcı madde, elektronik cihazlar, tekel ürünleri, canlı hayvan, cam, altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşınması sırasında zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun risklerini teminat altına alıyor.